Plattduutsch

Bem-Vindos

Pommerschen Bloggers

www.pommerplattdutsch.blogspot.com 

 Op will Ju ein Sitte in Pommersch Spraak än will Ju Hjer, dann Mi weita soo moka.

Wat is dat? Platt?

Plattdüütsch is de Spraak vun Noorddüütschland. Ok in de Nedderlannen gifft dat Lüüd, de diese Spraak futela. Plattdüütsch is anners as Hoochdüütsch än Engelsch to’n Bispeel kene Standardspraak. Disse Kurs bruukt än Plattdüütsch, dat för mööglichst veel Lüüd good to verstahn is. Dat is dat Noordneddersassische, so as dat in wiede Delen vun Meckelborg, Holsteen un in’n Noorden vun dat Bundsland Neddersassen verstahn warrt. Wenn een aver dat Platt vun än bestimmte Region lehren will, denn sünd dor vele Wöör anners. Welk Ünnerscheden kann een blots vör Oort lehren, annere folgt Regeln. Ene Översicht över disse Regeln warrt in Kapitel X vörstellt. (Wikipedia).

 

           Dat Pommersch Sitte.

 Wat Ik go te allas aanbieda moka wenda  in dies Sitte alleen is de Pommersch zonder Portuguiesich spraak invloed häwa, Denn Woert houw "die Vende" blijka nich wenda. Doch die Woerten houw "de Verkoop", "die Marktplaats" of die Woerten vun Hochduutsch spraak is gebruukt. 

 

Up Pommersch!

Ach GODD, nee! (áh Gôt , nêi)  - Ah meu DEUS, não!

Ach GODD nee, eenstrausakk! (áh Gôt nêi, áin.strôusák)  - Ah meu DEUS não que saco.

GODD dank! (Gôt dánk) - Graças á DEUS!

Ous Vader Hemelijk! (áus fôta hêmêlík) - Meu  Pai Celestial !

Ous GODD luiva! (áus Gôt luíva) - Pelo Amor de DEUS!

Op Willa GODD! (ôp víla Gôt) - Se DEUS quiser!

GODD willa immer! (Gôt víla imár) - DEUS quer sempre!

Ik weit` nich  (ík váit nír) - Eu não sei

Is ju verstaan? (ís iú fáschtôn) - Está entendendo?

Ik häv` nichs verstoond. ( ikirréf . níks fôschtônt) - Eu num entendi nada.

Ik ga` noch Huus. (ík gô nôrrus) - Eu vou para casa.

Ik arbeeda in Land. (ík arbêira in lánt) - Eu trabalho na Roça.

Snaps ime hine! (chináps imarrina) -  Cachaça pra dentro!

Ik douw Leeren Duutsch voortelen. (ìc dáu lêra dútchi fútela) - Eu estou aprendendo a falar o alemão.

Ik mak nich Sie.  (ík mák nírr zái) - Não gosto dela.

Ik go loos. (ík gô lôus) - Eu vou sair.

               

                Como todo mundo têm interesse em palavrões.

Verk` Aars! (fêrk ós) -  Vai tomar no cú.

Pille am dien  Aars!  (píla om dín ós) - Pau no seu cú!

Pille am Aars! (pílam ós) - Pau no cú!

Kaat (kôt) - Buceta , Vagina

Aarsloch (óslorr) - Cuzão, Medroso, Burro, idiota, Buraco do cú.

Radio Plautdietsch Menonite

Videos

640 views - 1 comment
496 views - 1 comment
658 views - 0 comments
600 views - 0 comments